Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen het geplande Franse windmolenproject aan de Belgische grens

Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen het geplande Franse windmolenproject aan de Belgische grens
Provinciaal @ Vlaams Belang

Uitdagingen, gevolgen en bedreigingen voor de Vlaamse westkust zijn groot : voor de kustbewoners, de tweedeverblijvers, het toerisme, scheepvaart en de economie !

De Franse projectontwikkelaars verwerpen blijkbaar de bezwaren van de federale en Vlaamse overheid en willen toch doorgaan met het geplande windmolenpark op tien kilometer voor de kust van Duinkerke, vlak bij de Belgische grens.

Het Vlaams Belang verzet zich in het federaal en Vlaams Parlement al verschillende maanden tegen dit project van maximaal 46 windmolens die tot 300 meter hoog kunnen zijn. Er vormt zich een probleem voor de historische vaarroutes tussen Oostende en het Verenigd Koninkrijk, er zijn problemen met de geplande veiligheidsperimeter, er zal hinder zijn voor Defensie die verantwoordelijk is voor de Search&Rescue in dit gebied (reddingshelikopters met gespecialiseerde radars die kunnen verstoord worden waardoor men zal moeten omvliegen), er zal zich onvermijdelijk een belemmering van het zeezicht voordoen, enz… Kortom, de gevolgen voor onze kustbewoners, tweedeverblijvers, het toerisme en de economie zullen groot zijn.

De Belgische overheden stelden daarom terecht een alternatieve locatie voor, verder naar het noorden. Tevergeefs. Het Vlaams Belang vindt dat de Belgische regering méér moet doen dan “akte nemen” van de beslissing en absoluut in hoger beroep dient te gaan tegen deze plannen via het aangestelde advocatenkantoor.

Federaal Volksvertegenwoordiger Kurt Ravyts en Vlaams Volksvertegenwoordigster Carmen Ryheul zullen de bevoegde Ministers de volgende dagen bevragen over de houding van de Belgische en Vlaamse overheden ter zake.