Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Extra verkeerskussens in de Augustijnenstraat

Extra verkeerskussens in de Augustijnenstraat
Lokaal @ Vlaams Belang

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 3 september 2018 stelde fractieleider Nancy Six een mondelinge vraag over de extra verkeerskussens dei aangebracht zullen orden in de Augustijnenstraat.

Hieronder kan u de integrale vraag nalezen

"Geachte burgemeester, voorzitter, collega’s,

In het verslag van technische commissie verkeer van 11 juni 2018 las ik dat men nog een bijkomende set verkeerskussens zal leggen in de Augustijnenstraat.

Als bewoner van die straat weet ik maar al te goed dat sommigen in deze straat nog veel te snel rijden en kan ik alleen maar hopen dat deze bijkomende ingreep nu wel effect zal hebben.

Omdat ik vreesde dat daardoor enkele parkeerplaatsen zouden sneuvelen, had ik de mobiliteitsambtenaar gevraagd waar de kussens precies zouden komen. Op 25 juni 2018 was de exacte plaatsgesteldheid van de kussen nog niet vastgelegd. Wel kon hij me zeggen dat er tussen het fietspad en de rijbaan geen haag zal komen (zoals verder in de straat) maar wel paaltjes.

Ik had ook de suggestie gedaan om de kussens te leggen tussen de Wittemolenstraat en de bocht naar de Adriaansenseweg om de snelheidsduivels die vanuit de Adriaansenseweg te ontraden om “op te trekken” en zo de Augustijnenstraat in razen.

Graag had ik geweten:

1/ of deze raad zich kan vinden in mijn suggestie in verband met de plaatsbepaling van de kussens.

2/ of het niet beter zou zijn om de haagjes verder in de straat ook te vervangen door paaltjes om groenonderhoudswerken te besparen en zo enige gelijkvormigheid in het straatbeeld te creëren.

3/ wanneer zal dit alles gerealiseerd zijn? "

Het was de bevoegde schepen die haar een antwoord gaf op de gestelde vragen. Hij is van mening dat de plaatsbepaling geen gemakkelijke oefening is en dat het voorlopig voorzien is om die te leggen net voor de Wittemolenstraat komende vanuit de richting van de scholen. De haagjes verder in de straat blijven behouden omdat dat deel van de straat van een ander type is. Daar loopt een fietssuggestiestrook terwijl er verder in de straat een fietspad ligt. De kussens zouden vermoedelijk binnen een zestal weken gelegd worden.

Nancy Six neemt geen genoegen met dit antwoord en heeft, in samenspraak met de buurtbewoners, de schepen en de mobiliteitsambtenaar gecontacteerd met de vraag om alsnog rekening te willen houden met het Vlaams Belang- voorstel wat betreft de plaatsbepaling.

Als reactie daarop volgt een plaatsbezoek.