Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / ​Gemeenteraadszitting van 26/03/2018 (2)

​Gemeenteraadszitting van 26/03/2018 (2)
Lokaal @ Vlaams Belang

Nog een punt op de agenda van de gemeenteraadszitting van 26 maart was de voordracht van Dr. Brendan Nelson (Australië) als ereburger van de stad Ieper. Slechts een beperkt aantal mensen in Ieper kennen de man in kwestie en dus moesten ook onze VB-raadsleden toch wel eventjes op het internet surfen om te weten wie die man precies is en wat hij doet. We kunnen toch niet klakkeloos het voorstel van de meerderheid volgen. Graag geef ik in ’t kort de biografie mee van Dr. Nelson.

Hij werd in 1958 geboren in de stad Coburg, in de deelstaat Victoria in Australië. Hij studeerde geneeskunde en werkte van 1985 tot 1995 als geneesheer in Hobart. In 1995 legde hij deze functie neer om zijn politieke ambities waar te maken.

In maart 1996 werd hij verkozen in het federaal parlement van Australië. Na de verkiezingen van 2001 werd hij parlementair secretaris bij de Minister van Defensie. In 2006 werd hij zelf Minister van Defensie tot november 2007, toen hij voorzitter werd van de Liberal Party. In 2009 nam hij afscheid van de federale politiek om zijn aanstelling als Australisch ambassadeur voor België, Luxemburg, de EU en de NAVO in Brussel op te nemen. Hij bekleedde deze functie van eind 2009 tot eind 2012. In december 2012 werd hij aangesteld als directeur van het Australian War Memorial in Canberra. Een functie die hij tot op vandaag bekleedt.

Tijdens zijn ambtstermijn in België kwam hij meer dan 70 keer op bezoek naar Ieper waardoor er een zekere band ontstond met onze stad en met alles en iedereen dat met de herdenking van de Eerste Wereldoorlog te maken heeft. Ook was hij de stuwende kracht achter het initiatief om “de leeuwen aan de Menenpoort” tijdelijk naar Ieper terug te brengen en om nadien replica’s daarvan te schenken aan Ieper.

Maar voor Vlaams Belang zijn die tientallen bezoeken aan Ieper zeker geen reden om het ereburgerschap toe te kennen. Bovendien vinden we het een beetje hilarisch dat men in Ieper Vredesstad het ereburgerschap wil toekennen aan een man die jaren als parlementair secretaris bij de Minister van Defensie heeft gewerkt, later zelf Minister van Defensie geworden is en daarna nog een functie bij de NAVO heeft gehad. Los daarvan vinden we het nogal bedenkelijk dat de voordracht voor het ereburgerschap op de agenda staat net wanneer we gevraagd werden om de schenking van de replica’s van de leeuwen te aanvaarden. We kunnen ons dan ook niet van de indruk ontdoen dan het ereburgerschap in ruil is voor de schenking van de replica’s. Aan dergelijke vriendjespolitiek doen wij absoluut niet mee en daarom hebben wij tegen de voordracht van Dr. Nelson gestemd.