Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / ​Gemeenteraadszitting van 26/03/2018 (3)

​Gemeenteraadszitting van 26/03/2018 (3)
Lokaal @ Vlaams Belang

Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 maart had Groen de oproep gedaan om in te gaan op de vraag van “ik stem ook” (http://www.ikstemook.be) en in Ieper een aantal initiatieven te nemen om niet-Belgen op hun rechten te wijzen. Groen is van mening dat wanneer Ieper de naam van verdraagzame stad waardig wil zijn en iedereen de kans wil geven deel te nemen aan het Ieperse leven, dat wij de niet-Belgen dan ook de kans moeten geven om hun mening te geven over het komende bestuur. Zo hoort dat trouwens in een democratie (…). Groen zette ook al in andere steden in Vlaanderen dit punt op de agenda dus kon Ieper toch niet achterblijven…

Het voorstel werd gedragen door alle andere fracties met uitzondering van Vlaams Belang. Lees hier onze repliek/argumentaties TEGEN het voorstel van Groen:

-Buitenlanders in België kunnen inderdaad onder bepaalde voorwaarden als kiezer deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dit recht werd in 2004 ingevoerd vanuit electorale overwegingen en was er vooral op gericht de linkse partijen stemmenwinst op te leveren.

-Al eerder bleek dat allochtone kiezers etnisch stemmen. Zij stemmen voor kandidaten met dezelfde etnische of nationale afstamming. Dat verklaart waarom kandidaten van vreemde origine (dankzij een groot aantal voorkeurstemmen) worden verkozen vanop ‘onverkiesbare’ plaatsen.

-Het Vlaams Belang wil dat het vreemdelingenstemrecht wordt afgeschaft en waarschuwt ervoor dat dit vreemdelingenstemrecht tevens een factor van islamisering is. Het Vlaams Belang wil dan ook niet dat lokale besturen buitenlanders stimuleren om zich in te schrijven als kiezer.

-Indien die niet-Belgen écht goed geïntegreerd zijn, zullen ze toch wel weten dat ze naast tal van andere rechten ook stemrecht (in tegenstelling tot de stemPLICHT van de Belgen) hebben voor de lokale verkiezingen? En vreemdelingen die ondanks alle verkiezingsdrukte toch niet op de hoogte zijn; die zijn niet geïntegreerd en dan is het maar beter dat zij niet stemmen.

Waarom moeten er dan weer extra inspanningen worden geleverd door het stadsbestuur, met kosten (hoe minimaal ze eventueel ook maar mogen zijn…) tot gevolg wetende dat er al organisaties zijn die zich daarmee bezighouden? Bovendien veronderstellen wij dat dit recht toch ook wel ter sprake zal gebracht worden tijdens de inburgeringscursus.

-In België spreken over democratie is hypocriet wetende dat een partij, het Vlaams Belang, gebukt loopt onder het ondemocratische cordon sanitaire, wetende dat democratisch verkozen mandatarissen uit vakbonden geweerd worden en dat we als paria’s maar moeten opkomen voor onze eigen rechten. Is dit democratie?!

We weten allemaal dat elke stem het verschil kan maken maar wie naar aanloop van de verkiezingen dit voorstel op de agenda plaatst en zij die dit ondersteunen krijgen van ons de spreekwoordelijke stempel van populist op het voorhoofd gedrukt…