Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Herwaardering wandelpad langs de vaart.

Herwaardering wandelpad langs de vaart.
Lokaal @ Vlaams Belang

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 3 september 2018 stelde fractieleider Nancy Six een mondelinge vraag betreffende de herwaardering van het wandelpad langs de vaart. Ze vroeg het stadsbestuur haar voorstel kracht bij de zetten bij de bevoegde instantie.

Gelieve hieronder de vraag te willen vinden

"Beste,

Een kleine 2 weken terug heeft onze fractie een schrijven gericht naar de bevoegde instantie met volgend voorstel:

“wij zouden de suggestie willen doen om het voormalig, onverhard, wandelpad tussen de Diksmuidseweg en de Haiglaan langs de vaart Ieper-Komen in ere te herstellen.

Decennia geleden was dit nog een toegankelijk wandelpad van ongeveer 500m maar het enige wat daar nog van overblijft is het verkeersbord. Het pad is overwoekerd door grassen, onkruid enz. waardoor het niet meer toegankelijk is.

Bij de bouw van de appartementsblokken werd heel wat bouwafval (stenen, overschot van cement, enz) schaamteloos over de scheidingsmuur gegooid en ligt dit er na al die jaren nog steeds.

Het zou voor wandelaars een meerwaarde zijn moest dit wandelpad van weleer in ere hersteld kunnen worden. Met een paar kleine ingrepen is dit gemakkelijk realiseerbaar: het sluikstort ter hoogte van de appartementsblokken opkuisen, het groen op regelmatige tijdstippen maaien zodat wandelaars die er met hun hond willen wandelen hun dieren niet op harde stoppels moeten laten lopen. Eens alle puin weg is, kan het pad opnieuw geëffend worden en zal het overal opnieuw even breed zijn.

Wandelaars moeten nu gebruik maken van het verharde Sluispad aan de andere kant van het water en moeten op hun hoede zijn voor fietsers (die vaak met hoge snelheid voorbijkomen).

Ter hoogte van het sas zou er in samenwerking met Stad Ieper een loopweide voor honden gemaakt kunnen worden zodat ook in het noordelijke gedeelte van ’t stad een hondenweide is.

Daarnaast hebben wij ook nog enkele opmerkingen omtrent de afsluitingen ter hoogte van de Haiglaan. Aan de bushalte zijn een paar betonafsluitingen weggenomen en vervangen door buizen. Die buizen liggen helaas niet meer verankerd. Ze liggen gewoon op nog enkele resterende stukken beton. Vroeg of laat krijgt iemand die op zijn/haar voet.

Maar ook aan de overkant van de bushalte en aan de Dikkebusseweg en Diksmuidseweg is de afsluiting alles behalve veilig en proper.

Nu is de concrete vraag aan het stadsbestuur: willen jullie dit helpen ondersteunen zodat het wandelpad in ere hersteld kan worden en een tweede hondenweide gerealiseerd kan worden? "


De bevoegde Schepen liet weten dat de stadsdiensten ondertussen al contact hebben opgenomen met de verantwoordelijke van de dienst Vlaamse Waterweg. Ze zullen onderzoeken op welke manier kan worden samengewerkt om het pad in de toekomst te vrijwaren en te beheren.

Dit is voor de Vlaams Belang-fractie alvast een positief antwoord die het verdere verloop van het dossier van dichtbij blijft opvolgen.