Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Misbruik "gehandicaptenkaarten" opsporen

Misbruik "gehandicaptenkaarten" opsporen
Lokaal @ Vlaams Belang

Tijdens de gemeenteraadszitting van 6 mei 2019 deed fractieleider Nancy Six het voorstel om meer en scherpere controles te doen op het gebruik/misbruik van de "gehandicaptenkaart". 

Onze raadsleden stelden vast dat  “op regelmatige basis” chauffeurs zonder speciale parkeerkaart voor personen met een handicap de plaats innemen van zij die daar wel de nodige kaart voor hebben.

Wij willen dan ook met aandrang vragen dat het nodige zou gedaan worden bij de bevoegde instanties om erop aan te dringen hierop een verscherpte controle te doen.

Aan dit gemakzuchtig en egoïstoisch gedrag moet een einde gemaakt worden.

Op de vraag aan het bestuur of men op onze vraag wil ingaan, werd positief gereageerd.