Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Nieuws ivm Hollebeke...

Nieuws ivm Hollebeke...
Lokaal @ Vlaams Belang
Onze fractieleider Nancy Six had via de verkeerscommissie een melding gedaan van een gevaarlijke situatie in HOLLEBEKE. 
Ter hoogte van het viaduct verlaten sommige mountainbikers met hoge snelheid het pad. Er staat dan wel een paaltje maar de behendige fietsers ontwijken dat probleemloos. 
Bestuurders die op de openbare weg zijn op het moment dat een fietser daaruit gereden komt, hebben voorrang maar het is toch wel verschieten wanneer er plots een fietser opduikt. 
Six vroeg om te overwegen om daar een ingreep te doen waardoor fietsers genoodzaakt zijn daar af te remmen en niet langer roekeloos de weg opdraaien. 
Van de mobiliteitsambtenaar kreeg ze volgend teleurstellend antwoord: "De fietser dient de doorsteek met de nodige voorzichtigheid te verlaten. Recent werd beslist om betrokken paaltje weg te nemen in kader van doorstroming met bredere fietsen. Er wordt geadviseerd om op korte termijn geen bijkomende maatregelen te treffen hieromtrent".
We kunnen alleen maar hopen dat daar geen accidenten van komen.....