Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Ons voorstel reeds in uitvoering!

Ons voorstel reeds in uitvoering!
Lokaal @ Vlaams Belang

In het nieuwsbericht van 8 mei op deze webstek kon je lezen dat Nancy Six tijdens de gemeenteraadszitting van 7 mei enkele voorstellen had gedaan om het veiligheidsgevoel op het verbindingspad tussen de Haiglaan en het Scholierenpad te verhogen. Het voorstel om de hoge haag in te korten, werd op 15 mei reeds uitgevoerd door de bevoegde stadsdiensten. Door deze ingreep krijgen gebruikers van het pad een veel beter zicht op het ganse pad en kunnen ze zien wat er achter de haag aan de gang is. Alerte buurtbewoners deden enkele weken geleden melding bij Six van enkele ongepaste praktijken achter die haag. Hieronder kan je de situatie voor en na de ingreep zien:


En als nu ook nog de andere voorstellen (vullen van de putten op het pad en het plaatsen van verlichting), zullen de fietsers én onze VB-raadsleden 100% tevreden zijn.

Langs deze weg bedankt de VB-fractie het Stadsbestuur om in te gaan op het VB-voorstel.