Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / PERSBERICHT: Vlaams Belang Ieper kritisch tegenover het Vredesfonds

PERSBERICHT: Vlaams Belang Ieper kritisch tegenover het Vredesfonds
Lokaal @ Vlaams Belang

Vlaams Belang Ieper onderschrijft tijdens de komende gemeenteraadszitting niet langer de basisverklaring van het Vredesfonds. Daarvoor wil het Vlaams Belang zich verontschuldigen tegenover de mensen die het allemaal wel goed menen en goed bedoelen. Tegenover zij die “werken aan vrede” misbruiken als dekmantel voor hun extreem links politiek gedachtegoed, clubjes à la Hart Boven Hard, vzw Vrede, PVDA en tutti quanti wil de partij zich echter niet verontschuldigen.

Fractieleider Nancy Six omschrijft het Vredesfonds als “de logebroeders van het linkse gedachtegoed”. Zij ervaarde meermaals dat wie een andere mening heeft of zich kritisch gaat opstellen, scheef bekeken wordt en op Facebook, het forum bij uitstek voor klavierhelden, belachelijk gemaakt wordt door collega-raadsleden. Dat terwijl er in de basisverklaring staat dat er onder andere respect moet zijn voor de mening van andersdenkenden.

Volgens Nancy Six is het hypocriet om enerzijds te pleiten voor pluralisme in het denken en anderzijds de verplichting op te leggen om de basisverklaring te onderschrijven (dus met alles akkoord gaan wat erin staat) vooraleer je kan toetreden tot het Vredesfonds.

Voor het Vlaams Belang komt dit over als zijnde dat het document geen leidraad is maar een drukkingsmiddel. Wie niet onderschrijft, komt er niet bij. Wie erbij wil als andersdenkende of als waakhond om te zien wat daar allemaal gaande is, die zet men op die manier buitenspel. Voor het Vlaams Belang is dit ondemocratisch.

De basisverklaring an sich is een dweperige, megalomane tekst vol zelfbeschuldiging, die pleit voor multiculturaliteit (evenwaardigheid in verscheidenheid), een ‘Europees open huis’, de natuur en ecologie (dé hype van het moment….) er dan ook maar bij sleurt en stelt dat wij (op lokaal vlak en individueel) mee verantwoordelijk zijn voor ‘wat zich in de wereld afspeelt’, maar niet verwijst naar wat ons bedreigt (zoals bijvoorbeeld de islamterreur).

Die tekst getuigt voor het Vlaams Belang van wereldvreemdheid en een overschatting van wat een lokaal bestuur kan doen.