Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / PERSBERICHT: Vlaams Belang Ieper vraagt maximale aandacht voor de archeologische waarde van de site De Meersen

PERSBERICHT: Vlaams Belang Ieper vraagt maximale aandacht voor de archeologische waarde van de site De Meersen
Lokaal @ Vlaams Belang

Tijdens de voorbije gemeenteraad kwamen de opgravingswerken op de site De Meersen ter sprake. De VB- fractie is opgelucht om via het antwoord van Schepen Dehaene te vernemen dat de opgravingen plaats vinden in opdracht, onder toezicht en in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed. Op die manier zijn ze zeker dat de nodige aandacht zal geschonken worden aan het archeologisch onderzoek op deze historisch belangrijke site.

Fractieleider Nancy Six legt uit waarom: “Wat veel Ieperlingen niet weten, is dat daar de Sint- Jansabdij gelegen was. Deze was gebouwd uit rode baksteen. Via een heemkundige vernamen we dat Stad “Yper” destijds vijftigduizend rode bakstenen gaf voor het bouwen van het klooster. Dit was een overeenkomst tussen de abdij en de parochie. De nu gevonden funderingen op die site zijn inderdaad opgetrokken uit rode baksteen…

Behalve het vinden van funderingen werden ook skeletten opgegraven en dat er heel zeker nog veel meer te vinden zal zijn, is evident daar de site honderden jaren dienst heeft gedaan als begraafplaats.

Naar wij vernomen hebben zou ook de locatie van de eerste St- Niklaaskerk gelokaliseerd zijn. Momenteel is er nog maar een deeltje van de kerk opgegraven dus loont het zeker de moeite om daar verder onderzoek naar te verrichten.

Ook zijn er sporen gevonden van middeleeuwse bewoning aan de kant van de St-Jansstraat.

Het is voor het huidige bestuur een unieke kans om wat meer te weten te komen over ons rijk historisch verleden.

Eens het terug bebouwd is, dan kan de stad weer 100 jaar wachten om terug wat meer te weten over onze rijke en interessante geschiedenis.

Wij weten ook wel dat dergelijk onderzoek een pak geld kost maar 3D Real Estate is een professionele speler op de markt en heeft dus, volgens Schepen Dehaene, de mogelijke meerkost ingecalculeerd”.

Vlaams Belang hoopt dat er toonmomenten zullen komen zodat alle geïnteresseerden de kans zullen krijgen om de site/de vondsten te bewonderen.