Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Repliek van Vlaams Belang op de vraag van Groen

Repliek van Vlaams Belang op de vraag van Groen
Lokaal @ Vlaams Belang

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 28 januari 2019 vroeg Groen om over de partijgrenzen heen te ijveren voor een Iepers  klimaatplan. Hieronder kan je de repliek van fractieleider Nancy Six lezen: "

Collega Sabels, je vraagt aan ons, ja….zelfs aan het Vlaams Belang…., om aan één zeel te trekken voor een doorgedreven klimaatplan, dus ik neem aan dat u dan ook wel zal openstaan voor een bijkomend voorstel van het Vlaams Belang ook al is het voorstel iets wat niet de bevoegdheid is van deze gemeenteraad. Maar zoals je zelf zegt: “het argument dat we als stad weinig kunnen doen is passé”…We hebben trouwens allemaal vertegenwoordigers in Brussel zitten die het kunnen ondersteunen als ze dat zouden willen dus bij deze: wij stellen de oprichting van een Vlaamse Energie Maatschappij voor waarbij de Overheid onze energiesector écht zelf in handen neemt, een sector in het verleden al te zeer verkwanseld aan het buitenland.

De discussie rond ons energiebeleid is onlosmakelijk verbonden aan het klimaatdebat. Daarom voor alle duidelijkheid en om alle misverstanden te vermijden: als nationalistische partij zijn wij ons uiteraard bewust van de klimaatproblematiek, uiteraard is het milieu voor ons belangrijk en inderdaad zijn wij begaan met de toekomst van onze planeet.

Maar wat de spijbelende, de klimaatbrossers zoals ze omschreven worden, en veelal slecht geïnformeerde scholieren, er niet bij vertellen is dat onhaalbare, onzinnige, onrealistische en vooral ideologische geïnspireerde klimaateisen onze energiefactuur verder exponentieel doen stijgen en dat dus vooral de gewone burger, de man in de straat het gelag betaalt van deze klimaathysterie.

En over de druk op ons klimaat van de gigantische bevolkingsexplosie in Afrika en Centraal-Azië willen de klimaatbrossers het al helemaal niet hebben.

Duurzaamheid, bevoorradingszekerheid, veiligheid en betaalbaarheid zijn dé fundamenten van onze energievisie. Onze energiesector is strategisch van groot economisch belang. We moeten daarom inderdaad het heft in eigen handen nemen, naar het voorbeeld van landen zoals Finland. En ja we moeten gedurfde keuzes maken om de energiefactuur voor de modale Vlaming te doen zakken.

Het Vlaams Belang staat dus inderdaad voor een eigen energiebeleid, voor een en en-beleid waarbij hernieuwbare en niet vervuilende, C02 neutrale kernenergie hun plaats hebben.

Een beleid waarbij we zelfs importheffingen in rekening willen brengen bij invoer van energie uit goedkope productielanden.'

Dus,

Neen, wij zijn niet tegen hernieuwbare energie.

Neen, wij zijn geen lobbyisten van de angst of lobbyisten van de kernenergie.

Ja, wij zijn de lobbyisten van het gezond verstand. Een belangrijk strategische sector als energieproductie en voorziening moeten we in eigen handen nemen en houden. Net daarom de oprichting van een Vlaamse Energie Maatschappij.

Maar nu terug naar wat wij als stad kunnen doen, wel wij kijken uit naar het antwoord van schepen Despeghel".