Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Statiegeldalliantie

Statiegeldalliantie
Lokaal @ Vlaams Belang

In de statiegeldalliantie (opgericht in het najaar van 2017 op initiatief van Recycling Netwerk Benelux) verenigen zich Nederlandse en Belgische bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en iedere andere organisatie die voorstander zijn van statiegeld op blikjes en plastic flessen.

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 5 februari 2018 werd er gestemd over de toetreding tot deze statiegeldalliantie.Omdat Vlaams Belang Ieper toch enkele bedenkingen heeft, onthield de VB-fractie zich op dat punt en dit om volgende redenen:

-wij zijn voor de doelstelling, maar niet voor de manier waarop men die wil bereiken met de invoering van statiegeld voor plastic drankverpakkingen en blik.

-De aandacht voor zwerfvuilproblematiek is uiteraard – in heel Vlaanderen – terecht. In eerste instantie moet er echter ingezet worden op meer en beter gerichte controles (o.a. met cameratoezicht op zogenaamde ‘hot spots’) en ook hogere boetes die een afschrikeffect moeten hebben. Het kan niet de bedoeling zijn om alwéér de factuur door te schuiven naar de consument.

-Kleine zelfstandigen vrezen dat de kosten voor hen zullen stijgen en dit zal dan weer worden doorgerekend aan de consumenten. Warenhuizen hebben voldoende plek om deze flesjes in te zamelen, maar kleine buurtwinkels hebben dat minder. Zij worden dan ook de dupe van dit verhaal.

Heel wat Vlamingen wonen bovendien dicht bij een grens (met Frankrijk, Nederland of Duitsland) en het risico is – zoals dat ook gebeurde toen de prijzen voor alcohol bij ons verhoogd werden – dat men in het buitenland zijn drank gaat kopen met negatieve gevolgen voor onze eigen lokale handel (die al zwaar onder druk staat, denk maar aan het recente Carrefour-verhaal).

Op de Nederlandse webstek “een echte held kiest statiegeld” staat te lezen dat er toch ook wel bezwaren zijn tegen het statiegeld. De bezwaren komen er op neer dat het systeem kostbaar zou zijn en weinig effect heeft. Het systeem bestaat echter al, wat de kosten van uitbreiding beperkt houdt. Het effect is intussen wel degelijk groot. De aparte inzamelstructuur garandeert een zuivere en waardevolle grondstoffenstroom, die, in tegenstelling tot gemengd plastic dat wordt ingezameld van huishoudens, voor bijna 100% kan worden ingezet in nieuwe producten. In volume maken drankverpakkingen bovendien 50% uit van zowel het huishoudelijk verpakkingsafval als het zwerfafval. Als het aandeel PET-flessen hiervan wordt afgevangen met behulp van statiegeld, kunnen de andere inzamelsystemen zich richten op andere plasticstromen.

Navraag bij enkele Nederlandse vrienden leerde ons dat ze bij hen nog geen statiegeld op plastiek en blik betalen, niettegenstaande men daar al lang over het praten is.

Samengevat: de bedoelingen van die statiegeldalliantie zijn nobel maar weinig effectief en hebben mogelijk negatieve gevolgen voor zowel de consument als onze lokale handel.

Daarom heeft de VB-fractie zich op dit punt onthouden….

Nancy Six

Fractieleider