Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Uit de jaarrekening 2017 van het OCMW Ieper

Uit de jaarrekening 2017 van het OCMW Ieper
Lokaal @ Vlaams Belang

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 4 juni 2018 moest er akte genomen worden van de OCMW- jaarrekening 2017. De ideale gelegenheid om de toelichtingsbundel grondig door te nemen, wetende dat Vlaams Belang geen vertegenwoordiging meer heeft in de OCMW-raad.

Uit de monitoring van de sociale dienst afleiden dat het aantal dossiers met betrekking tot “leefloon” in stijgende lijn zit. Wat we niet uit die monitoring kunnen afleiden is het aantal personen die in dat ene dossier behandeld worden. Het is dus niet zo dat 1 dossier, 1 persoon is. Gezinnen zijn 1 dossier. In hetzelfde dossier kunnen ook nog kinderen zijn waarvoor kindergeld wordt betaald. Deze evolutie is alvast ongunstig;

De daling van het aantal dossiers equivalent leefloon is dalend maar dat is grotendeels te verklaren door het feit dat vluchtelingen nu sneller erkend worden en dus het gewone leefloon aangeboden krijgen.

In diezelfde monitoring valt het ons op dat het aantal toegewezen sociale woningen verwaarloosbaar is. Slecht 9 toewijzingen op 167 aanvragen in 2017.

Enkele maanden geleden vroeg fractieleider Nancy Six welke invloed de huidige asielcrisis heeft op de wachtlijst voor een sociale woning maar het antwoord bleef uit. Daarom dat ze ook nu weer diezelfde vraag herhaalde maar weer kon er geen sluitend antwoord op gegeven worden. Voor Vlaams Belang is het onaanvaardbaar dat mensen die reeds jaren op de wachtlijst staan opnieuw enkele plaatsen achteruitgeschoven worden omdat die “nieuwkomers” dakloos zijn en dus voorrang krijgen op zij die al jaren wachten.

In het kader van de regeling dat een sociale woning maximaal beziet moet zijn, is het voor Vlaams Belang onaanvaardbaar dat zij die hun te ruim geworden sociale woning moeten verlaten (na bijvoorbeeld het uit huis trekken van de kinderen, overlijden partner, enz -) zich opnieuw moeten inschrijven en dus onderaan de wachtlijst komen te staan.

Wij vrezen dat het aantal dossiers ivm huurwaarborg mede daardoor nog de hoogte zullen inschieten.

Bij de investeringsuitgaven zien we dat er €234.000 staat ingeschreven voor de aankoop van het Kenniscentrum De Maarschalk in de Grachtstraat. Wij polsten bij de de OCMW-voorzitter wat de intenties zijn, of er al een concrete invulling voor is, enz.

Wij vroegen haar ook welke concrete plannen er zijn in de strijd tegen de kinderarmoede en wat zal er gedaan worden met de brugfiguur nu de subsidies daarvoor wegvallen. Wij zijn alvast vragende partij om een beleid te voeren die terwijl ook inzet tegen spijbelen en schooluitval.