Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vlaams Belang Ieper vraagt naleving van de verplichting om voetpaden sneeuw-en ijsvrij te maken.

Vlaams Belang Ieper vraagt naleving van de verplichting om voetpaden sneeuw-en ijsvrij te maken.
Lokaal @ Vlaams Belang

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 28 januari deed de Vlaams Belang-fractie een oproep om ervoor te zorgen dat elke Ieperling de verplichting om de voetpaden sneeuw- en ijsvrij te maken, zou naleven. 

Ze interpelleerde als volgt: "

Ook in Ieper hebben we de voorbije dagen te maken gehad met (lichte) sneeuwval. Oogt mooi, is plezant voor de kinderen, maar voor wie de baan op moet is het niet altijd een pretje.

Wij konden vaststellen dat sommigen zich niets hebben aangetrokken van de verplichting om de voetpaden sneeuw- en ijsvrij te maken waardoor het voor voetgangers, postbodes, enz niet altijd gemakkelijk was om zonder vallen of slippen zich een weg te banen.

We willen er dan graag bij het stadsbestuur op aandringen dat de inwoners langs alle mogelijke kanalen (nog eens) ingelicht zouden worden over deze verplichting. Ook onze wijkagenten kunnen hierbij helpen door het aanbellen bij de bewoners of het achterlaten van een briefje.

Wij zijn er ons ook van bewust dat er mensen zijn die fysiek niet meer in staat zijn om zelf de klus te klaren. Wie niet kan rekenen op de solidariteit van de buren, moet weten dat men contact kan opnemen met onze stadsdienst daarvoor.

Terwijl willen wij van de gelegenheid gebruik maken om een voorstel te lanceren: Vlaams Belang wil 10 kg gratis strooizout voor elk Iepers gezin. Uitsluitend voor personen die gedomicilieerd zijn in Ieper. In ons voorstel wordt 1 zak van 10 kg per woning verstrekt. Jaarlijks kunnen er 2 data en een locatie bepaald worden waar het strooizout kan afgehaald worden.

Graag jullie mening daarover…".

Het Vlaams Belang stond er uiteindelijk alleen voor. Tal van redenen werden aangehaald om uiteindelijk te botsen op een ferme NJET! Wij willen onze burgers beschermen door oa valpartijen te voorkomen maar kunnen daarop niet rekenen op een verscherpt toezicht op de naleving van de politieverordening. Waarvan akte.