Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vlaams Belang Ieper wil het veiligheidsgevoel verhogen.

Vlaams Belang Ieper wil het veiligheidsgevoel verhogen.
Lokaal @ Vlaams Belang


Fractieleider Nancy Six deed tijdens de gemeenteraadszitting van 7 mei het voorstel om enkele noodzakelijke aanpassingen te doen om het veiligheidsgevoel op het verbindingspad tussen de Haiglaan en het Scholierenpad te verhogen.

Ze argumenteerde als volgt: “door het ontbreken van verlichting en door de hoge haag (op sommige plaatsen 2m20 gemeten vanaf het pad) krijg je het gevoel ingesloten te zijn waardoor sommigen daardoor het pad vermijden. Tal van tegels zijn verdwenen of beschadigd en er zijn her en der kieren wat voor fietsers een gevaarlijke situatie geworden is. Sedert het verdwijnen van de Omegabeugel (soort poortje) maken nu ook bromfietsers gebruik van dit smalle pad, niettegenstaande dit niet toegelaten is”.

Six deed het voorstel om de hoogte van de haag te halveren, om het verbindingspad te herstellen en om minstens 2-3 lichtpunten te voorzien langs het pad. Verder vroeg ze dat het nodige gedaan zou worden om bromfietsers op het doorgangsverbod te wijzen.

De bevoegde schepen gaf raadslid Six gelijk en vond de opmerkingen terecht. Door de werken bij de nabijgelegen gebouwen van De Lijn liep het pad beschadigingen op die nog hersteld moeten worden, de Omegabeugel werd weggenomen en komt niet meer terug zodat ook bakfietsers en fietsers met fietskarren gebruik kunnen maken van het pad en er zal erover gewaakt worden dat daar geen bromfietsen meer door komen . Ondertussen zijn er gesprekken bezig met Eandis voor wat betreft het plaatsen van lichtpunten. De haag zal ook ingekort worden.

Nancy Six kon dus met een positief gevoel haar interpellatie afsluiten weliswaar met de woorden: “nu nog de daad bij het woord voegen” en de schepen lachend replikeerde: “tegen de verkiezingen”.