Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vreedzaam maar weerbaar

Vreedzaam maar weerbaar
Lokaal @ Vlaams Belang

Tijdens de gemeenteraad van juli heeft Stad Ieper via de motie van Groen de Belgische regering gevraagd het verbodsverdrag op kernwapens te steunen. Reeds jaren horen we in Ieper, uit voornamelijk linkse/alternatieve groepjes van “tien man en een paardenkop”, een protest tegen kernwapens. Deze week kwamen Ieper vredesstad en het vredesfonds ook maar eens uit hun schelp om via de motie van Groen duidelijk te maken dat zij als ambassadeurs van de vredesgedachte hun rol ernstig nemen. Is eens iets anders dan wat vredesvlaggen uithangen, een vredesloop organiseren, een vredesprijs uitreiken en vredesfeest organiseren. Alsof die motie iets aan de situatie zal veranderen...

Alle aanwezige raadsleden, met uitzondering van Vlaams Belang, hebben de motie ondertekend. Vooraleer we nu omschreven zouden worden als oorlogszuchtige, wil ik de NEEN-stem verduidelijken.
De intentie van deze motie an sich is goed want iedereen hoopt/droomt toch van vrede. Maar gelet op het feit dat de kernwapens er nu reeds zijn, is het niet realistisch te denken dat deze plots ontmanteld zullen worden,.
Maar toch wil ik onze visie erop toelichten: Als “de goeie” ontwapenen hebben enkel “de slechte” nog de kernwapens.
Het is een utopie. De vrede is er door een evenwicht dat bestaat en waarvan afschrikking een reëel bestanddeel is. We moeten vreedzaam maar weerbaar ziin!
Vrede is een werkwoord, aan vrede moet elke minuut van de dag gewerkt worden. We ervaren allemaal dat vrede zelfs in onze directe omgeving niet altijd en overal werkt.
Hopen dat wereldmachten, wereldleiders zich zullen schikken naar de vraag om hun kernwapens op te bergen, lijkt me dan naïef. Uit de vele oorlogen werden nog steeds geen lessen getrokken en dat zal wellicht altijd zo blijven. Al wapperen er nog duizenden vredesvlaggen, al schreeuwen nog duizenden vredesactivisten om vrede…het is tevergeefs.